CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Kbang

Quyết số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2021

21/01/2021

21/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện

Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 18/1/2021

18/01/2021

18/1/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Nội vụ

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 18/1/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Tư pháp

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Văn hoá và Thông tin

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Giáo dục và ĐT

Quyết định 65/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Thanh tra huyện

Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 68/QĐ-UBND Ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Dân tộc

Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Giao biên chế hành chính năm 2021 đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quyết định 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

18/01/2021

18/01/2021

Tiếp công dân của chủ tịch ubnd huyện năm 2021

Thông báo 02/TB-BTCD ngày 12/01/2021

12/01/2021

12/01/2021

Điều động ra khỏi biên chế hành chính ông Hà Thanh trung

Quyết định 05/QĐ-UBND ngày 6/1/2021

06/01/2021

1/6/2021

Tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Lao động - TB&XH

Quyết định 06/QĐ-UBND ngày 06/1/2021

06/01/2021

6/1/2021

Điều động công chức cấp xã

Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2021

05/01/2021

05/01/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai