CHUYÊN MỤC

Báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện kết luận sau thanh tra

Số hiệu: 04/BC-PDT Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: Phòng Dân tộc huyện Người ký: Nguyễn Ngọc Thu
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 31/3/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: