CHUYÊN MỤC

Kế hoạch: Kế hoạch duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng và đảm bảo chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn huyện

Số hiệu: 524/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Kbang Người ký: Võ Văn Phán
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 14/4/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: