CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

14/08/2020

14/8/2020

Giao vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng chương trình NTM năm 2020

Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Điều chỉnh vón Xây dựng cơ bản tập trung năm 2020

Quyết định số 50/QD-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Giao vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

03/04/2020

3/4/2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện KBang

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 8/01/2020

08/01/2020

8/1/2020

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai