CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định 78/QĐ-UBND ngày 8/8/2019

08/08/2019

8/8/2019

Phệt chuẩn Quốc toán thu-chi ngân sách địa phương năm 2018

Nghị quyết 84/NQ-HĐND ngày 30/7/2019

30/07/2019

30/7/2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Kbang

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 14/1/2019

14/01/2019

14/1/2019

Giao dự toán chi quản lý hành chính năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2018

29/12/2017

Giao dự toán thu- chi ngân sách năm 2018 cho các xã, thị trấn

Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

28/12/2018

28/12/2018

Giao dự toán chi Sự nghiệp kiến thiết thị chính, quy hoạch năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 163/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2019 cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện KBang

Quyết định 164/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao dự toán sự nghiẹp kinh tế năm 2019 cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang

Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2019 cho Trạm quản lý thuỷ nông

Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019

Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quyết định 1040/QĐ_UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018


|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai