CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

Quyết định 142/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán sự nghiệp Giáo dục và ĐT năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2019 cho các đơn vị trường học

Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chỉ Sự nghiệp Môi trường năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi khác ngân sách năm 2019

Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Triển khai thực hiện Thông tư 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ tài chính

Công văn 1556/UBND-KT ngày 3/12/2018

03/12/2018

3/12/2018

Triển khai Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018

Công văn 246/TCKH-TS ngày 8/11/2018

08/11/2018

8/11/2018

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 

15/08/2018

15/8/2018

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017

82/NQ-HĐND ngày 23/7/2018

23/07/2018

23/7/2018

Triển khai thực hiện Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính

Công văn 175/TCKH-NS ngày 12/7/2018

12/07/2018

12/7/2018

Công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách

Công văn 133/TCKH-NS ngày 6/6/2018

06/06/2018

6/6/2018

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Kbang

Quyết định 02/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

10/01/2018

10/01/2018


|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai