CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán chi sự nghiệp Kinh tế năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 240/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2018 cho các đơn vị trường học

Quyết định 242/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao chỉ tiêu thu bán lâm sản tịch thu năm 2018

Quyết định 253/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2018

Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 246/ QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao dự toán chi sự nghiệp Môi trường năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB,vốn kết dư và vốn sự nghiệp có tính chất kết dư năm 2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Công nghiệp - Giao thông vận tải, phát triển Doang nghiệp và HTX năm 2019

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2019

26/12/2018


|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai