CHUYÊN MỤC

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  Xã Đăk Hlơ    
A Cán bộ chuyên trách    
1 NGUYỄN HỮU NA Bí thư Đảng ủy 0982834716
2 NGUYỄN VĂN LƯỢNG Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND 0935.290.223
3 NGUYỄN CHÍ CÔNG Phó Chủ tịch HĐND 0372927067
4 BÙI PHÍCH Chủ tịch UBND 0905.640.405
5 TÔ HOÀI PHƯƠNG Phó chủ tịch UBND 0988.376.019
6 NGUYỄN THỊ LOAN Chủ tịch MTTQ 0905.031.630
7 TRẦN THỊ THU THẢO Chủ tịch Hội Nông dân 0985.012.425
8 TRẦN VĂN CHƯƠNG Chủ tịch HộI Cựu chiến binh kiêm Địa chính XD 0346706800
9 LÊ THỊ HIỆP Chủ tịch Hội Phụ nữ 0965139245
10 NGUYỄN TUẤN ANH Bí thư Đoàn Thanh niên 0984183914
B Công chức    
1 NGÔ THỊ KIM NGÂN Văn phòng- Thống kê phụ trách UBND 0387787732
2 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG Văn phòng- Thống kê phụ trách Đảng ủy-HĐND 0868227579
3 NGUYỄN VĂN THẮNG Văn hóa- xã hội 0985080677
4 NGUYỄN THỊ HẰNG Tư pháp- Hộ tịch 0398.982.678
5 NGUYỄN NHÂN TỚI Trưởng Công an 0363314579
6 VĂN THỊ HỒNG HIẾU Tài chính- kế toán 0979297008
7 NGUYỄN HỮU ĐẶNG Chỉ huy trưởng BCHQS 0972630513
8 NGUYỄN THỊ KHÂM ĐC NN&MT 034.722.119