CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2017

    Hội đồng nhân dân huyện Kbang thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2017 tại Thông báo số 86/TB-HĐND ngày 14/8/2017.

Default news teaser image
Thông báo bán đấu giá tài sản

    Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản tại Thông báo số 24/2017/TBBĐG-ĐP ngày 29/7/2017

Default news teaser image
Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang

     Uỷ ban nhân dân huyện Kbang Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang tại Thông báo số 111/TB-UBND ngày 25/5/2017

Default news teaser image
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

     Ủy ban nhân dân huyện Kbang thông báo Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Công văn số 619/UBND-TH ngày 28/4/2017.  

Default news teaser image
Thông báo về việc triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn huyện Kbang

     Uỷ ban nhân dân huyện Kbang Thông báo về việc triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn huyện Kbang tại Công văn số 830/UBND-KT ngày 01/6/2017