CHUYÊN MỤC

Tập trung nguồn lực để về đích nông thôn mới
Tập trung nguồn lực để về đích nông thôn mới

Huyện Kbang và xã Đông đang tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm đưa xã đạt chuẩn nông thôn...

Xã Đông và Nghĩa An, huyện Kbang tập trung tháo gỡ những khó khăn đ...
Xã Đông và Nghĩa An, huyện Kbang tập trung tháo gỡ những khó khăn để về đích nông thôn mới

Năm 2017, huyện Kbang phấn đấu có thêm 2 xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới là Nghĩa An và xã Đông. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp nên trong quá trình triển khai...

Xã Đông huyện Kbang sản xuất nông nghiệp vượt chỉ tiêu diện tích
Xã Đông huyện Kbang sản xuất nông nghiệp vượt chỉ tiêu diện tích

Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm của xã Đông, huyện Kbang trong 5 năm qua là trên 2.500 ha, tăng hơn 13% so với Nghị quyết  Đảng bộ xã khóa...