CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019

04/03/2019

3/4/2019

Nghị định thành lập xã Đăk Hlơ

Nghị định về việc chia xã Đăk Trôi và KôngBơLa thuộc huyện Mang Yang và Kbang tỉnh Gia Lai

19/10/1993

Công nhận xã Đăk Hlơ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2013

Về việc công nhận xã Đăk Hlơ huyện Kbang đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2013 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới

21/7/2014

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2018

28/12/2018

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

7/01/2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

7/01/2019

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã Đăk Hlơ

Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng xã Đăk Hlơ

10/01/2019

Kế hoạch công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Kế hoạch công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

25/01/2019

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

13/02/2019


|<<1 2>>|