CHUYÊN MỤC

Nghị quyết: Phê duyệt Phương án phân bổ định mức chi ngân sách và dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2018

Số hiệu: 29/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân xã Đăk Hlơ Người ký: Phan Thanh Thọ
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 10/01/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: