CHUYÊN MỤC

Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

Số hiệu: 80/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Kbang Người ký: Trương Văn Đạt
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 24/7/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: