CHUYÊN MỤC

Nghị quyết: Phê duyệt quyết toán Thu- chi ngân sách xã năm 2017

Số hiệu: 37/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân xã Đăk Hlơ Người ký: Phan Thanh Thọ
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 27/7/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: