CHUYÊN MỤC

Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới
Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới

Kbang là một trong 5 huyện của cả nước được Chính phủ chọn là huyện điểm về xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh Gia Lai chọn 13/13 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy còn gặp...

Default news teaser image
UBND huyện Kbang củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Nông thôn mới

Vừa qua UBND huyện Kbang đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Nông thôn mới của huyện 

Xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp
Xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp

Krong là một trong những xã căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, là xã điểm của huyện Kbang (Gia Lai) về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tiềm...

Kbang xây dựng nông thôn mới
Kbang xây dựng nông thôn mới

Kbang (Gia Lai) là vùng căn cứ cách mạng và giàu tiềm năng để phát triển kinh tế nhưng hiện vẫn là huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng chưa được...