CHUYÊN MỤC

UBND huyện Kbang củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Nông thôn mới

30/09/2012
Vừa qua UBND huyện Kbang đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Nông thôn mới của huyện