CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:


           UBND xã Đak Rong
    Địa chỉ: Xã Đak Rong - huyện Kbang - Gia Lai
         Email: ubnddakrong.kbang@gialai.gov.vn
         
1.Qúa trình hình thành và phát triển của xã.
       Xã Đak Rong được thành lập vào năm 1950 - 1951 lúc này thuộc huyện 1 tỉnh Gia Lai -Kon Tum. Đến năm 1977 - 1986 xã Đak Rong thuộc huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum. Từ năm 1986 đến nay thuộc huyện Kbang tỉnh Gia Lai .
        Cơ cấu tổ chức có Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân. Các tổ chức chính trị xã hội có Uỷ ban mặt trận Tổ quốc việt nam và 04 tổ chức chính trị xã hội. (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh , Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Ngoài ra còn có các tổ chức xã hội như: Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đều được thành lập ở 15 thôn, làng.
        2.Thông tin về địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội, di tích lịch sử của xã Đak Rong.

        Xã Đak Rong nằm về phía Tây bắc của huyện Kbang cách trung tâm huyện 55 km.Là 1 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mua mưa. Phía Đông giáp xã Sơn Lang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai. Phía Tây giáp xã Kon Pne - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai. Phía Bắc giáp xã Hiếu - huyện Kon Plông - tỉnh Kon Tum. Khí hậu hai mua rõ rệt. Mùa khô bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa mưa bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
          Tổng diện tích tự nhiên: 34.175,73 ha. Toàn xã có 11 thôn, làng: Làng Kon Lanh, Kon Lanh Te, Kon Von 1, Kon Von 2, Kon Trang, Kon Bông, Kon Lốc 1, Kon Lốc 2, Hà Đừng 1, Hà Đừng 2 và Thôn Suối U.
          Thành phần dân cư, dân tộc, tôn giáo:* Dân cư: Toàn xã có 1.152 hộ với 3.956 nhân khẩu.
        * Dân tộc: Gồm 11 dân tộc anh em sinh sống, gồm: Kinh, Ba na, Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao, Xê Đăng, Hrê, Co, Thổ.
          Trong đó:
+Dân tộc Ba Na: 1.010 hộ với 3.479 nhân khẩu chiếm 87,7%.
+Dân tộc Kinh: 100 hộ với 356 nhân khẩu chiếm 8,7%.
+Dân tộc khác 42 hộ với 121 nhân khẩu chiếm 3,6%.
         *Tôn giáo: Có 02 tôn giáo hoạt động là: Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo (11 hộ/ với 35 khẩu). Trong đó:
+ Thiên chúa giáo 10 hộ, 34 khẩu,
+ Phật giáo 01 hộ, 01 khẩu.