CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn của huyện, các Ban Đảng Huyện ủy; Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
 I- VỀ KINH TẾ:  Trong 5 năm qua, kinh tế trên địa bàn xã có bước phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng nông nghiệp - dịch vụ, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Giá trị ngành nông nghiệp 86,97% (đạt 92,97% chỉ tiêu Nghị quyết), ngành dịch vụ 12,43% (vượt 6,43% chỉ tiêu Nghị quyết), ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 0,6% (vượt 0,6% chỉ tiêu Nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/người/năm, tăng 27,5 triệu đồng so với năm 2015 (vượt 123,5% chỉ tiêu Nghị quyết).
         II. VĂN HÓA - XÃ HỘI: Công tác giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đã được đầu tư hoàn thiện. Đã thực hiện sạp nhập Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Đến nay đã có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Việc duy trì sỹ số học sinh các bậc học hàng năm đạt trên 93,6% (đạt 95,5% chỉ tiêu Nghị quyết). Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ duy trì đạt chuẩn hàng năm; công tác khuyến học, xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập được quan tâm chú trọng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được bố trí đảm bảo về số lượng, chất lượng. Năm học 2014 - 2015, tổng số học sinh là 803 em; năm học 2019 - 2020, tổng số học sinh là 865 em.
Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân; hệ thống loa truyền thanh đã được lắp đặt ở 9/11 thôn, làng đảm bảo cho việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với nhân dân. Công tác xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả; đến nay, 9/11 thôn, làng được công nhận thôn, làng văn hóa, đạt 81,8%, tăng 41,8% so với năm 2015 (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 78,7%, tăng 15,7% so với năm 2015 (đạt 95,79% chỉ tiêu Nghị quyết).  Còn 02 làng Kon Bông và làng Kon Trang chưa có cụm loa truyền thanh
            III. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, có chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác tuyển quân, giao quân hàng năm đảm bảo yêu cầu, chất lượng giao quân ngày càng được nâng lên, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, công tác hậu phương quân đội luôn được. Lực lượng dân quân xã có 84 đồng chí, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ chiếm 23,8% tăng 13% so với năm 2015. Trong nhiệm kỳ, có 46 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ lên đường nhập ngũ, đạt 100% kế hoạch huyện giao.
           IV. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN: Đảng uỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND, qua đó chất lượng hoạt động của HĐND xã ngày càng được nâng cao. Các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thực hiện đúng quy định, các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri được quan tâm xem xét giải quyết kịp thời. Các nghị quyết ban hành đúng quy định, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
Công tác quản lý nhà nước của UBND xã được nâng cao; công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện có hiệu quả; tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đi vào nề nếp, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành mang lại hiệu quả. Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, đơn kiến nghị được giải quyết kịp thời; công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm bồi dưỡng để nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.