CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Đak Smar
    Địa chỉ: Xã Đak Smar - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 
           Fax:
               Email: ubnddaksmar.kbang@gialai.gov.vn
   
     Ngày 24 tháng 4 năm 2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2006 về việc thành lập xã ĐakSmar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai được tách ra từ xã Đông, với vị trí: phía Đông giáp tỉnh Bình Định; phía Tây giáp xã Lơ Ku; phía Nam giáp xã Đông, xã Nghĩa An và thị trấn Kbang; phía Bắc giáp xã Sơ Pai và Krong.
     Ngày đầu mới thành lập xã ĐakSmar có 02 làng và 02 thôn gồm 369 hộ với 1.453 nhân khẩu; trong đó dân tộc Bahnar có 162 hộ với 771 nhân khẩu; dân tộc Kinh có 200 hộ với 664 nhân khẩu; dân tộc khác 12 khẩu. Đến nay xã có 04 thôn, làng trong đó có 01 thôn 2 là thôn người kinh, 03 làng người đồng bào dân tộc Bahnar. Cơ cấu tổ chức có Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trạm xá, 02 trường học. Khi mới thành lập cơ sở vật chất còn nghèo nàn, nơi làm việc còn thiếu thốn, bố trí nơi làm việc còn ghép nhiều bộ phận chung một phòng với nhau.
     Đến năm 2010, sau khi thủy điện An Khê – Kanat ngăn dòng, trụ sở UBND xã được chuyển lên khu tái định cư mới.
     Tính đến tháng 8 năm 2018 toàn xã có 310 hộ, 1408 khẩu; có 04 thôn, làng; Cơ cấu tổ chức có Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế, 02 trường học (Trường Mẫu giáo xã Đak Smar, Trường DTBT bậc TH và THCS). Các tổ chức chính trị xã hội có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 04 tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh). Ngoài ra, còn có các tổ chức xã hội như: Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội nạn nhân chất độc ĐIOXIN. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đều được thành lập ở 04 thôn, làng.