CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch

Kế hoạch đối thoại giữa CT UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2022

26/08/2022

26/8/2022

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng các thôn, làng nhiệm kỳ 2022-2025

Phê chuẩn kết qủa bầu cử Trưởng các thôn, làng nhiệm kỳ 2022-2025

25/07/2022

25/7/2022

Thông báo

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã (sửa đổi lần 1)

15/07/2022

15/7/2022

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

15/07/2022

22/6/2022

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026

13/09/2021

24/8/2021

BC tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

09/09/2021

09/9/2021

Báo cáo CCHC quý III

Báo cáo công tác CCHC quý III và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

08/09/2021

09/8/2021

Kiện toàn BCĐ phòng chống Covid-19 tháng 9

Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống covid-19 tháng 9/2021

04/09/2021

04/9/2021

Tuyển dụng công chức cấp xã

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

30/08/2021

30/8/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

03/08/2021

20/01/2021


|<<1 2 3 4>>|