CHUYÊN MỤC

cctc-(1).jpg
 
Số tt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐẢNG ỦY XÃ
01 Nguyễn Quang Tuấn Bí thư Đảng ủy 0374592865
02 Đinh Hluốc Phó bí thư Đảng ủy 0357 462 463
KHỐI ĐOÀN THỂ
01 Phùng Thị My Ni CT UBMTTQ xã 0973062044
02 Siu Nghanh CT Hội LHPN xã 0962188158
03 Trịnh Đình Hải BT Đoàn TN xã 0354555456
04 Đinh Lim CT Hội ND xã 0375033183
05 Võ Nguyên Giáp CT Hội CCB xã 0866085679
KHỐI UBND XÃ
01 Nguyễn Đăng Chung CT UBND xã 0967116222
02 Nguyễn Thị Liên PCT UBND xã 0979 430 353
03 Trần Thị Yến PCT HĐND xã 0934 900 150
04 Đinh Thị Mai TC-KT xã 0969907179
05 Nguyễn Thành Công ĐC-XD xã 0935 352 794
06 Nguyễn Thị Nga ĐC-NN xã 0964 364 777
07 Lê Thị Hồng Thu TP-HT xã 0935 362 535
08 Lê Anh Dũng VH-Xh 0919141947
09 Nguyễn Thị Thanh Huyền VH – XH 0986313279
10 Nguyễn Thị Thu Hiền TP – HT 0357605497
11 Lê Văn Nguyên VP – ĐẢNG ỦY 0967817222
12 Nguyễn Quang Trung TRƯỞNG BCHQS XÃ 0979006390
13 Nguyễn Ngọc Sáng TRƯỞNG CA 0982777559