CHUYÊN MỤC

Thông báo chức danh chữ ký CT UBND xã Đông
Thông báo chức danh chữ ký CT UBND xã Đông

Số 34/TB-UBND ngày 20/12/2018 về việc giới thiệu Chức danh chữ ký Chủ tịch UBND xã khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021

Default news teaser image
Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang

     Uỷ ban nhân dân huyện Kbang Thông báo Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang tại Thông báo số 111/TB-UBND ngày 25/5/2017

Default news teaser image
Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

     Ủy ban nhân dân huyện Kbang thông báo Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Công văn số 619/UBND-TH ngày 28/4/2017.