CHUYÊN MỤC

13 Hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 và mức xử phạt

06/04/2020

      1..Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng (theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
      2..Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Nếu vứt khẩu trang đã sử dụng trên vỉa hè, đường phố bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng (theo điểm c, d khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường).
      3.Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh Covid-19 bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000đồng. (theo điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
      4.Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền  từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. (theo điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
      5.Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19 thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo điểm c, khoản 4 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế ).
      6. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, hoặc bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức (theo điểm a, khoản 4 Điều 11 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế ).
      7. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
Hoặc bị  xử lý về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. (theo điểm a khoản 3 Điều 64 và khoản 1, Điều 2  Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số tuyến điện) hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự (điểm 1.4 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
      8. Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Trong trường hợp người trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự. (theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị Định số số 176/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và điểm 1.1 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
      9. Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lan truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự. (điểm 1.1 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
      10. Người trốn khỏi khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa; Không tuân thủ quy định cách ly; Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối mà gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. (điểm 1.2 mục 1 mục Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
       11. Người có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. (điểm 1.9 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
      12. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán karaoke, cơ sở thẩm mỹ…..) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. (điểm 1.3 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).
      13. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hoá đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hoá được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lời bất chính thì bị xử lý về tội "Đầu cơ" theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự (điểm 1.8 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán TAND TC).

 
xu_phat_1-21_18_37_095.jpg