CHUYÊN MỤC

Các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

14/02/2020

        Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh mệnh của con người. Theo thống kê của Bộ Y tế, đã có 60.017 người của 28 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã mắc bệnh. Tính đến ngày 13 tháng 02 đã có 1.355 người chết vì dịch bệnh. Số người chết gia tăng hàng ngày.
    Sáng 31 tháng 1 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới từ Trung Quốc là: Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.
Ở Việt Nam, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có văn bản chỉ đạo. Ngày 29 tháng 01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.
        Với tinh thần quyết liệt, chủ động coi công tác phòng, chống dịch bệnh như "chống giặc", kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục chỉ đạo và ban hành các văn bản để định hướng các tổ chức, cá nhân trong ứng phó với dịch bệnh. Sau đây là tổng hợp các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh.
         I. Văn bản của Đảng và Nhà nước
        1.Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Công văn 79-CV/TW ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCov) gây ra.
        2.Thủ tướng Chính phủ. Công điện 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
         3.Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
        4.Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
      5.Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
      6.Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra.
      7.Văn phòng Chính phủ. Công văn số 716/VPCP-KGVX ngày 02/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch nCoV.
       II. Văn bản của Bộ ngành
      1.Bộ Y tế. Quyết định 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 về việc hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV).
      2. Bộ Y tế. Quyết định 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.
      3. Bộ Y tế. Quyết định 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
      4. Bộ Y tế. Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
      5. Bộ Y tế. Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện.
       6. Bộ Y tế. Quyết định 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
        7. Bộ Y tế. Công văn 364/BYT-DP ngày 29/01/2020 về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với  trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch.
        8.Bộ Y tế. Quyết định 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).
        9. Bộ Y tế. Công văn 372/BYT-DP ngày 30/01/2020 về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.
      10. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công văn 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
      11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn 389/CÐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hố hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
      12. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công văn 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.
      13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Công điện 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
      14. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.
      15. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn 266/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch Cô-rô-na.
      16. Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công văn 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020 về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị với trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona.
      17. Tổng cục Quản lý thị trường. Công văn 149/TCQLTT-CNV ngày 31/01/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch nCoV.
      18. Tổng cục Quản lý thị trường. Công văn 156/TCQLTT-CNV ngày 01/02/2020 về việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
       III. Văn bản của tỉnh Gia Lai
      1.Công văn số 43/UBND-KGVX ngày 07/01/2020 chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
      2.Công văn số 201/UBND –KGVX ngày 21/01/2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      3.Công văn số 213/UBND –KGVX ngày 28/01/2020 về việc tiếp tục tăng cường  phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      4.Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      5.Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 02/02/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống của tỉnh; phân công phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
      6.Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do virut Corona triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
      7. Thông báo số 05/TB-UBND ngày 03/2/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút Corona gây ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác phòng chống dịch.
      8.Thông báo số 06/TB-UBND ngày 05/2/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.
      9.Công văn số 260/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 về việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
      10.Công văn số 262/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      11.Công văn số 270/UBND-KTTH ngày 07/02/2020 về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
      12.Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch bệnh Covid-19 về Việt Nam qua biên giới của tỉnh.
      13.Công văn số 26/UBND-NC ngày 12/02/2020 về việc chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      14. Ban hành văn bản của UBND tỉnh cho học sinh , sinh viên nghỉ học từ ngày 03 -09/02/2020 và từ ngày 10-16/02/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
      15.Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường đối với các trường học các cấp của tỉnh.
       16.Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho các ngành, địa phương, đơn vị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
       17. Công văn số 306/UBND-KGVX ngày 13/02/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học.