CHUYÊN MỤC

Công bố số điên thoại, thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của UBND xã Đông

15/05/2020

     Nhằm tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân khi đến liên hệ công tác và giao dịch với các ban ngành thuộc UBND xã, tham gia cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chất lượng thực hiện nhiệm vụ công vụ của CBCC và xây dựng chính quyền điện tử…UBND xã Đông công bố số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng của UBND như sau:
      Ủy ban nhân dân xã Đông mong nhận được nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
     - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Đông như: tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
     - Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không phù hợp với các quy định khác của pháp luật; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.
- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính.
1. Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:
- Ủy ban nhân dân xã Đông; Thôn 2, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 02693 834 413 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ thư điện tử: xadong.kbang@gmail.com.
Lưu ý:
- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị
- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh kiến nghị.
- Không tiếp nhận khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Giao Ban Tiếp công dân xã (Văn phòng UBND xã) thường trực đường dây nóng; hàng ngày, tổng hợp kết quả phản ánh của các tổ chức, công dân, báo cáo Chủ tịch UBND xã (đối với các công việc cấp bách, phải báo cáo ngay để xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã).
3. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc thấy có dấu hiệu vi phạm xin phản ánh, kiến nghị  về số điện thoại, thư điện tử đường dây nóng nêu trên. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật và được thông báo kết quả xử lý cho người cung cấp khi có yêu cầu. Đối với thông tin phản ánh sai sự thật, mang tính vu khống, bôi nhọ cá nhân thì người phản ánh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
4. Đối với những phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND xã, Ban Tiếp công dân có trách nhiệm phân loại các thông tin tiếp nhận, liên hệ, trao đổi trực tiếp với các tổ chức, các nhân cung cấp thông tin để làm rõ những nội dung có liên quan; tiến hành giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho các tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định.
UBND xã thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.​
 
Cong-bo-chuan-muc-GT.jpg

CS-chat-luong.jpg

                                                                                                                                         Nguyễn Thị Bảo Ngọc