CHUYÊN MỤC

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

01/02/2021

 Tung tin giả về Covid-19 lên facebook sẽ bị xử lý như thế nào?
"Theo quy định pháp luật thì những hành vi đăng tin giả, không đúng sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 lên facebook sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?"
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;
- Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt về dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang trong nhân dân;
- Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm pháp luật về dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Như vậy, nếu người dân đăng tải hoặc chia sẻ những tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật thì có thể bị xử phạt hành chính lên đến 10 triệu đồng.
" Căn cứ Điều a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP:
"1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:
a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;"
Và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020:
"3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.”
Mỗi người cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin, theo dõi sát thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh; không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật.
Mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị nhân dân trên địa bàn thông báo cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã qua số điện thoại  0269 656 1113.
Dưới đây là một số nguồn thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh:
http://kbang.gialai.gov.vn/Xa-Dong/Home.aspx
https://www.facebook.com/xadong.kbang
TRANGTHÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ TRANG FACEBOOK  UBND xã Đông, HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI
http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu
http://baochinhphu.vn/
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ BÁO CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
https://ncov.moh.gov.vn/
https://suckhoedoisong.vn/ 
https://antoancovid.vn/
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 của Bộ y tế.
*************