CHUYÊN MỤC

Từ 01/9/2020, Chính phủ tăng mạnh mức phạt đối với hành vi tổ chức tảo hôn

02/09/2020

     Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.


     Theo Khoản 8 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật này.”
Về độ tuổi được phép kết hôn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên”
     Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nghiêm cấm hành vi tảo hôn. Vậy những cặp nam nữ khi kết hôn mà một trong hai người hoặc cả hai đều chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định, cụ thể nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi đều thuộc vào hành vi tảo hôn và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, và mức xử phạt đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn trước đây theo Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP, cụ thể:
     1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.”
     2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.
Tuy nhiên, kể từ ngày 01/9/2020 là ngày có hiệu lực của Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì mức phạt đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn đã tăng lên, cụ thể:
     1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.
     2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án.