No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

ttgd.png

- Tổng sản lượng lương thực: 1.715 tấn.
- Bình quân lương thực đầu người: 450 kg/người/ năm.
- Tổng đàn gia súc 4.500 con; đàn gia cầm: 5.250 con.
- Triển khai thực hiện thu chi ngân sách đảm bảo theo luật định
- Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 16 %.
- Tỷ lệ học sinh đến trường: 100 %.
- Tỷ lệ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 100 %.
- Tỷ lệ gia đình sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh: 75 %.
- Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa: 65%
- Y tế: Trạm đạt chuẩn quốc gia về ytế.
- Giao quân đạt 100 %, 10 thôn, làng đảm bảo về ANTT.
- Giáo dục - đào tạo: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hàng năm được
quan tâm. Hàng năm tỷ lệ học sinh ra lớp tăng, duy trì sỉ số học sinh 99%.
- Hoạt động Văn hóa - thể thao: Tổ chức thành công nhiều hoạt động TDTT và
VHVN trên địa bàn xã.
- An sinh xã hội: Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo kịp
thời đến từng đối tượng chính sách, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 100%.
- An ninh quốc phòng: Xã đạt chuẩn loại 1 về quốc phòng an ninh nông thôn.