No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 01/TB-THCSDTNT

Thông báo số 01/TB-THCSDTNT ngày 22/6/2023 của Trường THCS DTNT huyện Kbang về việc tuyển sinh năm học 2023-2024

22/06/2023

22/6/2023

Kế hoạch số 26/KH-GDĐT

Kế hoạch số 26/KH-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang về việc Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

20/06/2023

20/6/2023

Công văn số 13/BCH PCTT ngày 23/9/2021

Công văn số 13/BCH PCTT ngày 23/9/2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Kbang "Về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 6".

23/09/2021

23/9/2021

Công văn số 1391/UBND-KT ngày 23/9/2021

Công văn số 1391/UBND-KT ngày 23/9/2021 của UBND huyện Kbang "Về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

23/09/2021

23/9/2021

Công văn số 1378/UBND-VX ngày 22/9/2021

Công văn số 1378/UBND-VX ngày 22/9/2021 của UBND huyện Kbang "Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các hình thức cach ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện"

22/09/2021

22/9/2021

Công văn số 323/GDĐT ngày 21/9/2021

Công văn số 323/GDĐT ngày 21/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang  "Về việc lập danh sách học sinh và  giáo viên đang lưu trú ở các tỉnh, thành phố chưa về Gia Lai do dịch Covid-19".
 

21/09/2021

21/9/2021

Kế hoạch số 18/KH-PVHTT ngày 17/9/2021

Kế hoạch số 18/KH-PVHTT ngày 17/9/2021 của Phòng Văn hoá Thông tin huyện Kbang về Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025".

17/09/2021

17/9/2021

Công văn số 104/LĐTBXH ngày 16/9/2021

Công văn số 104/LĐTBXH ngày 16/9/2021 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kbang "Về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19".

16/09/2021

16/9/2021

Công văn số 1349/UBND-VX ngày 15/9/2021

Công văn số 1349/UBND-VX ngày 15/9/2021 của UBND huyện Kbang "Về việc quán triệt phương châm lấy xã, thị trấn là "pháo đài" người dân là "chiễn sĩ"".

15/09/2021

15/9/2021

Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 15/9/2021

Kế hoạch số 1346/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Kbang về "Tổ chức Hội thi Chương trình Truyền thanh cơ sở huyện Kbang lần thứ I, năm 2022".

15/09/2021

15/9/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|