No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo số 353/BC-BTTr-BCĐ ngày 05/9/2021

Báo cáo số 353/BC-BTTr-BCĐ ngày 05/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

05/09/2021

05/9/2021

Công văn số 354/CV-BTTr-BCĐ ngày 05/9/2021

Công văn số 354/CV-BTTr-BCĐ ngày 05/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai".
 

05/09/2021

05/9/2021

Công văn số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2021

Công văn số 1981/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai " V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022".

04/09/2021

04/9/2021

Quyết định số 2632/QĐ-BCĐ ngày 04/9/2021

Quyết định số 2632/QĐ-BCĐ ngày 04/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc ban hành quy trình xử lý thi hài người tử vong mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng và cơ sở y tế".

04/09/2021

04/9/2021

Báo cáo số 350/BC-BCĐ ngày 04/9/2021

Báo cáo số 350/BC-BCĐ ngày 04/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

04/09/2021

04/9/2021

Công văn số 351/CV-BCĐ ngày 04/9/2021

Công văn số 351/CV-BCĐ ngày 04/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai  “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

04/09/2021

04/9/2021

Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 03/9/2021

Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 03/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng tại thành phố Pleiku và Chư Sê".

03/09/2021

03/9/2021

Báo cáo số 346/BC-BCĐ ngày 03/9/2021

Báo cáo số 346/BC-BCĐ ngày 03/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

03/09/2021

03/9/2021

Công văn số 347/CV-BCĐ ngày 03/9/2021

Công văn số 347/CV-BCĐ ngày 03/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai  “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

03/09/2021

03/9/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|