No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 3023/SYT-NVY ngày 03/9/2021

Công văn số 3023/SYT-NVY ngày 03/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai "V/v triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch theo tinh thần Thông báo kết luận 193/TB-VP của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh".


 

03/09/2021

03/9/2021

Thông báo số 193/TB-VP ngày 02/9/2021

Thông báo số 193/TB-VP ngày 02/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai về "Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

02/09/2021

02/9/2021

Công văn số 1973/SGDĐT-VP ngày 02/9/2021

Công văn số 1973/SGDĐT-VP ngày 02/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai "V/v thời gian đến trường của học sinh năm học 2021-2022".

02/09/2021

02/9/2021

Công văn số 344/CV-BCĐ ngày 02/9/2021

Công văn số 344/CV-BCĐ ngày 02/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai  “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

02/09/2021

02/9/2021

Công văn số 342/CV-BCĐ ngày 01/9/2021

Công văn số 342/CV-BCĐ ngày 01/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai  “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

01/09/2021

01/9/2021

Công văn số 1242/UBND-NL ngày 01/9/2021

Công văn số 1242/UBND-NL ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai "Về viẹc sẵn sàng ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm 2021".

01/09/2021

01/9/2021

Công văn số 1239/UBND-KGVX ngày 01/9/2021

Công văn số 1239/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai "Về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9".

01/09/2021

01/9/2021

Báo cáo số 341/BC-BCĐ ngày 01/9/2021

Báo cáo số 341/BC-BCĐ ngày 01/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

01/09/2021

01/9/2021

Báo cáo số 340/BC-BCĐ ngày 31/8/2021

Báo cáo số 340/BC-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".
 

31/08/2021

31/8/2021

Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 31/8/2021

Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp trên địa bàn huyện Krông Pa do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2".

31/08/2021

31/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|