No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 339/CV-BCĐ ngày 31/8/2021

Công văn số 339/CV-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai  “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

31/08/2021

31/8/2021

Công văn số 335/CV-BCĐ ngày 30/8/2021

Công văn số 334/CV-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai “V/v cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai”.
 

30/08/2021

30/8/2021

Báo cáo số 334/BC-BCĐ ngày 30/8/2021

Báo cáo số 334/BC-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

30/08/2021

30/8/2021

Công văn số 1513/STTTT-CNTT ngày 29/8/2021

Công văn số 1513/STTTT-CNTT ngày 29/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "V/v hướng dẫn sử dụng Zalo để góp phần kiểm soát dịch Covid-19".

 

29/08/2021

29/8/2021

Công văn số 327/CV-BCĐ ngày 29/8/2021

Công văn số 327/CV-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh".

29/08/2021

29/8/2021

Báo cáo 328/BC-BCĐ ngày 29/8/2021

Báo cáo 328/BC-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19".

29/08/2021

29/8/2021

Công văn số 329/CV-BCĐ ngày 29/8/2021

Công văn số 329/CV-BCĐ ngày 29/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai " Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai".

29/08/2021

29/8/2021

Công văn 1510/STTTT-BCVT ngày 28/8/2021

Công văn 1510/STTTT-BCVT ngày 28/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "V/v tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cung ứng dịch vụ và đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai". 

28/08/2021

28/8/2021

Công văn số 1508/STTTT-CNTT ngày 28/8/2021

Công văn số 1508/STTTT-CNTT ngày 28/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "V/v hướng dẫn phương án để làm việc từ xa qua mạng Internet trong phòng, chống dịch Covid-19".
 

28/08/2021

28/8/2021

CV 326/CV-BCĐ ngày 28/8/2021

CV 236/CV-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai".

28/08/2021

28/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|