No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 325/BC-BCĐ ngày 28/8/2021

Báo cáo 325/BC-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19

28/08/2021

28/8/2021

Công văn 323/CV-BCĐ ngày 27/8/2021

Công văn 323/CV-BCĐ ngày 27/8/2021 "Về việc cập danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai".

27/08/2021

27/8/2021

Công điện 20/CĐ-UBND ngày 27/8/2021

Công điện 20/CĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai ngày 27/8/2021 "về việc thực hiện số số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku".

27/08/2021

28/8/2021

Công văn 1924/CV SGTVT-KHTCVT ngày 27/8/2021

Công văn 1924/CV SGTVT-KHTCVT ngày 27/8/2021 của Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai "Về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg".

27/08/2021

28/7/2021

Báo cáo 322/BC/BCĐ ngày 27/8/2021

Báo cáo 322/BC/BCĐ ngày 27/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

27/08/2021

27/8/2021

Công văn số 1212/UBND-NC ngày 27/8/2021

Công văn số 1212/UBND-NC ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai "V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay".

 

27/08/2021

27/8/2021

Công văn số 2868/SYT-VP ngày 26/8/2021

Công văn số 2868/SYT-VP ngày 26/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai "V/v tăng cường kiểm soát việc kinh doanh sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid 19".
 

26/08/2021

26/8/2021

Công văn số 317/CV-BCĐ ngày 26/8/2021

Công văn số 317/CV-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh".

26/08/2021

26/8/2021

Công văn số 320/CV-BCĐ ngày 26/8/2021

Công văn số 320/CV-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 mtỉnh Gia Lai "Về việc cập nhật danh sách các đị phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai". 

26/08/2021

26/8/2021

Báo cáo 319/BC-BCĐ ngày 26/8/2021

Báo cáo 319/BC-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

26/08/2021

26/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|