No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021

Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021

25/08/2021

03/09/2021

Công văn số 1194/UBND-NL ngày 25/8/2021

Công văn số 1194/UBND-NL ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã".

25/08/2021

25/8/2021

Công văn số 1873/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021

Công văn số 1873/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai "Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai".
 

25/08/2021

25/8/2021

Công văn số 1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021

Công văn số 1875/SGDĐT-VP ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 và tổ chức khai giảng năm học mới".
 

25/08/2021

25/8/2021

Báo cáo nhanh số 315/BC-BCĐ ngày 25/8/2021

Báo cáo nhanh số 315/BC-BCĐ ngày 25/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

25/08/2021

25/8/2021

Công văn số 2842/SYT-NVY ngày 25/8/2021

Công văn số 2842/SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai "về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến các trường hợp dơng tính với SARS-CoV-2 trên địa bnà tỉnh".

 

25/08/2021

25/8/2021

Công văn số 316/CV-BCĐ ngày 25/8/2021

Công văn số 316/CV-BCĐ ngày 25/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai".

 

 

25/08/2021

25/8/2021

Báo cáo nhanh số 311/BC-BCĐ ngày 24/8/2021

Báo cáo nhanh số 311/BC-BCĐ ngày 24/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

24/08/2021

24/8/2021

Công văn số 310/CV-BCĐ ngày 24/8/2021

Công văn số 310/CV-BCĐ ngày 24/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến các trường hợp dơng tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Pleiku".

24/08/2021

24/8/2021

Báo cáo nhanh số 308/BC-BCĐ ngày 23/8/2021

Báo cáo nhanh số 308/BC-BCĐ ngày 23/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Coviid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19".

23/08/2021

23/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|