No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 304/CV-BCĐ ngày 22/8/2021

Công văn số 304/CV-BCĐ ngày 22/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp do liên quan đến một số trường hợp dơng tính lần 1 với SART-CoV-2 trên địa bàn tỉnh".

22/08/2021

22/8/2021

Báo cáo số 305/BC-BCĐ ngày 22/8/2021

Báo cáo số 305/BC-BCĐ ngày 22/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19:

22/08/2021

22/8/2021

Công văn số 2784/SYT-NVY ngày 21/8/2021

Công văn số 2784/SYT-NVY ngày 21/8/2021 của Sở y tế tỉnh Gia Lai "Về việc triển khâi một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến trường hợp dơng tính lần 1 với SART CoV-2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh"

21/08/2021

21/8/2021

Báo cáo số 302/BC-BCĐ ngày 21/8/2021

Báo cáo số 302/BC-BCĐ ngày 21/8/2021 của Ban chỉ đạo phòn chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

21/08/2021

21/8/2021

Công văn số 301/CV-BCĐ ngày 21/8/2021

Công văn số 301/CV-BCĐ ngày 21/8/2021 của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc thống nhất chủ trương cho các công dân đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà"

21/08/2021

21/8/2021

Công văn số 3722/CV-KGVX ngày 20/8/2021

Công văn số 3722/CV-KGVX ngày 20/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai "Về việc hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19"

20/08/2021

20/8/2021

Báo cáo số 298/BC-BCĐ ngày 20/8/2021

Báo cáo số 298/BC-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19"

20/08/2021

20/8/2021

Công văn số 299/CV-BCĐ ngày 20/8/2021

Công văn số 299/CV-BCĐ ngày 20/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai "Về việc cập nhật danh sách các đị phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đơi với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai"

 

20/08/2021

20/8/2021

Quyết định số 2193/QĐ-BCĐ ngày 19/8/2021

Quyết định số 2193/QĐ-BCĐ ngày 19/8/2021 của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tinhe Gia Lai "Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để điều trị phòng chống dịch Covid-19 đối với trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2"

19/08/2021

19/8/2021

Báo cáo số 292/BC-BCĐ ngày 19/8/2021

Báo cáo số 292/BC-BCĐ ngày 19/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19"

19/08/2021

19/8/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|