No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 28/4/2021

Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về "Triển khai thực hiện Quyết định số 175/DQQ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai'.

28/04/2021

28/4/2021

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 29/3/2021

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về "ban hành Kế mhoạch phòng,chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò trên địa bnà tỉnh Gia Lai".

29/03/2021

29/3/2021

Báo cáo số 343/BC-BCĐ ngày 02/9/2021

Báo cáo số 343/BC-BCĐ ngày 02/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai về "Công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19".

09/02/2021

02/9/2021

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

08/04/2020

8/4/2020

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

15/02/2020

15/02/2020

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Về việc tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/02/2020

14/02/2020

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại

14/02/2020

14/02/2020

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai  về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một vcửa UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2019

29/7/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|