No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 04/11/2022

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND xã Kông Bơ La về việc "Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022"

04/11/2022

04/11/2022

Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 07/10/2022

Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 10/07/2022 của BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” về việc “Kiểm tra đánh giá việc thực hiện đăng ký danh hiệu Làng văn hóa năm 2022”

07/10/2022

07/10/2022

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 26/08/2022

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 26/08/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực thẩm xã Kông Bơ La  về viêck "Triển khai, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã dịp Tết trung thu năm 2022"

26/08/2022

26/08/2022

Kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 03/06/2022

Kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 03/06/2022 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Kông Bơ La về việc "Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022"

03/06/2022

03/06/2012

Kế hoạch số 01/KH-BBT ngày 26/05/2022

Kế hoạch số 01/KH-BBT ngày 26/05/2022 của Ban biên tập Đài truyền thanh xã Kông Bơ La về việc "Tổ chức thực hiện chương trình phát sóng trang địa phương trên sóng Đài huyện"

26/05/2022

26/05/2022

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 13/05/2022

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 13/05/2022 của UBND xã Kông Bơ La về việc " Tham gia Đại hội TDTT huyện Kbang lần thứ VII năm 2021"

13/05/2022

13/05/2022

Kế hoạch số 156b/KH-UBND ngày 07/03/2022

Kế hoạch số 156b/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND xã Kông Bơ La về "triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022"

07/03/2022

07/03/2022

Công văn số 08/UBND-VX ngày 24/02/2022

Công văn số 08/UBND-VX ngày 24/02/2022 cuỷa UBND xã Kông Bơ La "Về việc rà soát, đăng ký đối tượng có nhu cầu vè tài trợ học bổng, phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình" 

24/02/2022

24/02./2022

Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 10/01/2022

Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 10/01/2022  của Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" về việc Triển khai Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022"

10/01/2022

10/01/2022

Công văn số 55/UBND-VX ngày 26/8/2021

Công văn số 55/UBND-VX ngày 26/8/2021 của UBND xã Kông Bơ La "Về việc đăng ký và tiếp nhận cây giống, tổ chức thực hiện trồng cây phân tán năm 2021".

26/08/2021

26/8/2021


|<<1 2 3 4 5>>|