CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
lịch hoãn tiếp công dân
UBND xã KLK hoãn tiếp công dân. Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

Default news teaser image
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 5/2018
Thường trực HĐND huyện thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2018