CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2020

18/03/2020

20/01/2020

KẾ HOẠCH THAM GIA NGÀY HỘI DU LỊCH HUYỆN KBANG NĂM 2019

Tham gia ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2019

06/12/2019

12/06/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện nông thôn mới năm 2019

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

03/11/2019

11/03/2019

Báo cáo tình hình hạn hán trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

Tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng

03/08/2019

08/03/2019

Quyết định thành lập Ban biên tập, quy chế hoạt động trang tông tin thành phần xã Kông Lơng Khơng

Phân công công chức làm đầu mối, thành lập Ban biên tập, quy chế hoạt động trang thông tin thành phần

27/06/2019

06/27/2019

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

19/06/2019

06/19/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|