CHUYÊN MỤC

Báo cáo: Báo cáo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021

Số hiệu: 65/BC-UBND Loại văn bản: Báo cáo
Nơi ban hành: UBND XÃ KÔNG LƠNG KHƠNG Người ký: Trần Văn Nhơn
Ngày ban hành: 11/06/2021 Ngày hiệu lực: 6/11/2021
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: