CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
Xã Krong thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo, nhân dân các dân tộc xã Krong đã một lòng một dạ sắt son theo Đảng, đoàn kết, đấu tranh kiên cường, anh dũng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hy sinh, ác liệt, lập nên nhiều chiến công vẻ vang. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, xã Krong đã trở thành căn cứ cách mạng kiên cường, bất khuất, nơi đây đã che chở, nuôi dưỡng nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu và của Trung ương trên tuyến hành lang Bắc Nam – Đông Tây.
Dưới thời Pháp thuộc (trước năm 1945), địa bàn hiện nay của xã Krong, xã Sơ Pai ở phía Đông và xã Lơ Ku ở phía Nam đều thuộc tổng BơNâm huyện An Khê. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975) cùng với sự tách nhập và thay đổi địa giới hành chính của huyện An Khê mà vùng đất nay thuộc Krong lúc thì thuộc tỉnh Pleiku, khi thì cắt giao về cho Bình Định. Tuy nhiên, trên thực tế, vùng rừng núi phía Tây Bắc huyện An Khê này cũng không chịu tác động nhiều bởi những sự đổi thay và tách nhập này, vì nó luôn nằm trong vùng căn cứ địa cách mạng.
Cuối năm 1947, tỉnh lập chính quyền ở khu Bơ Nâm (tổng BơNâm cũ) và khu Kannak (tổng Kannak cũ)
Tháng 3/1948, Đảng bộ lâm thời huyện An Khê được thành lập, tỉnh giao hai khu BơNâm và Kannak (sau đổi thành xã) về cho huyện An Khê quản lý.
Đầu năm 1950, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được hợp nhất thành tỉnh Gia – Kon. Tháng 5/1950, tỉnh Gia-Kon thành lập 8 khu (tương đương cấp huyện). 6 làng phía Tây Bắc của xã Bơ Nâm thuộc khu 4 là: Đe Tơsei, Đe Nghe, Đe Lur, Đe Pôt, Đe Klư và Đe MơTuk được tách ra, thành lập xã Lơpa làm căn cứ cho huyện Pleikon (khu 3), xã BơNâm còn lại 25 làng, thuộc khu 4. Cuối năm 1950, khu 4 được sáp nhập vào với khu 7 (vùng người Kinh An Khê) lập thành huyện An Khê, xã BơNâm thuộc huyện này cho đến năm 1954.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), Gia – Kon lại tách làm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tỉnh Gia Lai chia thành 9 khu (tương đương huyện). Xã BơNâm từ năm 1954-1957 thuộc tỉnh quản lý, nhưng các làng ở phía Bắc được xây dựng thành căn cứ của tỉnh. Những năm đầu, căn cứ của tỉnh chưa được lập thành một cấp tương đương khu mà chỉ giao cho Ban phụ trách xây dựng căn cứ trực thuộc tỉnh đảm nhiệm.
Năm 1960, xã Bơ Nâm được chia tách làm các xã: Krong, Kơ pier, Lơ Lu, Tơ Kan.
Ngày 28/2/1962, tỉnh quyết định lấy 02 xã Krong và Kơpier thuộc khu 2 và xã Lơpa (khu 3) thuộc vùng căn cứ Bắc đường 19 để hình thành trung tâm căn cứ của tỉnh. Đến năm 1964, trung tâm căn cứ tỉnh được gọi là khu 10 (huyện 10).
Năm 1972, tỉnh quyết định nhập khu 10 và khu 2 thành khu 12.
Sau ngày giải phóng đến tháng 11/1975, các khu 1, khu 12 và khu 8 được sáp nhập thành huyện An Khê. Từ tháng 2/1976, khu 7 được sáp nhập vào huyện An Khê. Trong thời gian này, các xã trong vùng căn cứ của tỉnh gồm Lơ Pa, Krong, Kơ pier cũng sáp nhập thành một xã lấy tên là Krong, thuộc huyện An Khê.
Thực hiện Quyết định số 05-QĐ/UB ngày 13/9/1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum , ba xã Krong, Lơ pa, Kơ pier và làng Sơ Lam (xã Hơ nơng) sáp nhập thành xã  Krong. Sau khi được sáp nhập, Đảng ủy, chính quyền xã Krong nhanh chóng ổn định tổ chức và lãnh đạo nhân dân tích cực khai hoang, gieo trồng, phát triển sản xuất.
Vào ngày 02/10/1976, đã diễn ra Đại hộ Đảng bộ xã Krong lần thứ nhất. Đại hội đã bầu 9 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Đồng chí Bă Minh được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Đinh Munh được bầu làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.
Từ năm 1984, An Khê chia tách thành 2 huyện là Kbang (ở phía Bắc) và An Khê (ở phía Nam), xã Krong thuộc huyện mới Kbang. Năm 2006, Krong tách làng Krối cho xã Đăk Smar mới thành lập, nên xã Krong còn lại 23 làng.
Ngày nay, Đảng bộ và nhân dân Krong đang đoàn kết, phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, phồn vinh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng và Nhà nước phong tặng.