CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo công khai họ tên, chức danh người phụ trách và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Krong

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Krong công bố công khai họ tên, chức danh người phụ trách và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã để thuận tiện cho tổ chức, công dân liên hệ công tác và giải quyết thủ tục hành chính

03/10/2020

10/3/2020

thông báo về việc công bố số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến công tác cải cách hành chính tại UBND xã Krong

Nhằm tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân khi liên hệ công tác và giao dịch tại UBND xã Krong; tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân xã Krong công bố số điện thoại đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân.

03/06/2020

06/3/2020


|<<1 2>>|