CHUYÊN MỤC

Quyết định: Điều chỉnh BC phòng TNMT & phòng Tư pháp

Số hiệu: 1628/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: UBND huyện Kbang Người ký: Võ Văn Phán
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 06/12/2017
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: