CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Nội dung cơ bản của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018

Kể từ ngày 28/5/2019, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019 chính thức có hiệu lực. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 31) thay thế cho Nghị định số 76/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/10/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011.

 
 


Default news teaser image
NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT KHIẾU NẠI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2012/NĐ-CP
Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.

Default news teaser image
Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân
Luật tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII,Kỳ họp thứ 6  thông qua ngày 25/11/2013

Default news teaser image
Chính sách mới với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Default news teaser image
Tăng phụ cấp không chuyên trách tại xã, thôn, tổ dân phố từ 01/7/2019

Đây là nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 04/2019/TT-BNV về thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.Default news teaser image
Một số quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Default news teaser image
Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

 

Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
 
 


Default news teaser image
Một số điểm mới trong Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công
Theo tin từ Cục Người có công (Bộ Lao động- TBXH), nhằm hoàn thiện những vấn đề còn bất hợp lý trong Pháp lệnh Ưu đãi người có với cách mạng số 25/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công, Bộ đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo lần 4 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Default news teaser image
Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.Default news teaser image
Đề xuất sửa đổi chính sách ưu đãi người có công
(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

 |<  < 1 2  >  >|