CHUYÊN MỤC

quatrinhhinhthanhphattrien.png
Xã Lơ Ku ngày nay được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Xã được thành lập theo Quyết định số 181- HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng bộ trưởng và chính thức lấy ngày 19/05/1985 làm ngày thành lập huyện Kbang cũng như xã Lơ Ku. Đến năm 2004, xã Lơ Ku được chia tách một phần địa giới hành chính để thành lập xã ĐăkSmar.