CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 01/BCĐ-UBND

Triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

01/12/2022

12/01/2022

Kế hoạch số 10/KH-UBND

triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luât trên địa bàn xã năm 2022

01/12/2022

12/01/2022

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ

Triển khai phong trào toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa năm 2022

01/12/2022

12/01/2022

Kế hoạch số 05/KH-UBND

tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

01/11/2022

11/01/2022

Kế hoạch số 06/KH-UBND

kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

01/11/2022

11/01/2022

Kế hoạch số 03/KH-UBND

triển khai tiêm vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn làng Bôn, Lợk và Kbông xã Lơ Ku

01/11/2022

11/01/2022

Thông báo số 77/TB-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý II trên địa bàn xã năm 2022

09/05/2022

09/05/2022

Kế hoạch số 71/KH-UBND

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

05/05/2022

05/05/2022

Kế hoạch số 72/KH-UBND

Thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn xã Lơ Ku

05/05/2022

05/05/2022

Kế hoạch số 73/KH-UBND

Triển khai chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Lơ Ku 

05/05/2022

05/05/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|