CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 54/KH-UBND

Triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2023 trên địa bàn xã Lơ Ku

23/05/2023

23/05/2023

Kế hoạch số 53/KH-UBND

triển khai tháng hành động vì trẻ em xã lơ ku năm 2023

22/05/2023

22/05/2023

Công văn số 10/CV-UBND

V/v hướng dẫn sản xuất vụ Mùa 2023.

22/05/2023

22/05/2023

Kế hoạch số 52/KH-UBND

Thực hiện Kế hoạch số 584/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn xã

19/05/2023

19/05/2023

Báo cáo số 70/BC-UBND

Về kết quả thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ban hành Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 20

18/05/2023

18/05/2023

Kế hoạch số 49/KH-UBND

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường boọ trong tình hình mới

15/05/2023

15/05/2023

Công văn số 92/CV-UBND

V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng trong năm 2023 trên địa bàn xã 

15/05/2023

15/05/2023

Công văn số 91/CV-UBND

V/v triển khai một số nhiệm vụ trong tâm về an toàn thông tin mạng năm 2023 trên địa bàn xã 

15/05/2023

15/05/2023

Kế hoạch số 46/KH-UBND

Triển khai thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

09/05/2023

09/05/2023

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023

30/03/2023

30/03/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|