CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch số 66/KH-UBND

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

16/09/2020

16/9/2020

Công văn số 96/CV-UBND

V/v thực hiện tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác

10/09/2020

10/9/2020

Giấy mời số 52/GM-UBND

V/v Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xóa nhà tạm thuộc CTMTQG xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

04/09/2020

04/09/2020

Thông báo số 70/TB-UBND

V/v Các đồng chí lãnh đạo xã dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã

03/09/2020

03/09/2020

Kế hoạch số 65/KH-UBND

Khắc phục, chỉnh sữa, bổ sung những thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân

03/09/2020

03/09/2020

Quyết định số 216/QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ thu thập phiếu cập nhật, chỉnh sữa thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lạng Lợk, Bôn, K bông và thôn 2

03/09/2020

03/09/2020

Báo cáo 125/BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2020

03/09/2020

03/09/2020

Công văn số 93/CV-UBND

v/v khẩn trương triển khai để hoàn thiện tiêu chí số 6 - về cơ sở vật chất văn hóa

27/08/2020

27/8/2020

Công văn số 90/CV-UBND

V/v đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

24/08/2020

24/8/2020

Báo cáo 106/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Lơ Ku (Tính đến 30/7/2020)

07/08/2020

07/08/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|