CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 37/TB-UBND

V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ IX ( Nhiệm kỳ 2020-2025)

04/05/2020

04/05/2020

Kế hoạch số 38/KH-UBND

Thực hiện công tác quản lý thanh niên năm 2020

04/05/2020

04/05/2020

Thông báo số 38/TB-UBND

Tạm hoãn tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 7/5/2020 đến hết ngày 08/05/2020

04/05/2020

04/05/2020

Công văn số 47/CV-UBND

V/v triển khai công tác hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho các đối tượng hộ nghèo; hộ cận nghèo; gia đình chính sách; gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã.

28/04/2020

28/04/2020

Thông báo số 36/TB-UBND

V/v chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh Mần non, tiểu học, THCS đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chồng dịch Covid-19

28/04/2020

28/04/2020

Báo cáo số 30/BC-UBND

Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

03/04/2020

03/04/2020

Kế hoạch số 31/KH-UBND

Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020

03/04/2020

03/04/2020

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn xã Lơ Ku

24/03/2020

24/03/2020

Công văn số 30/CV-UBND

V/V Triển khai phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường trên địa bàn thôn, làng phục vụ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX

24/03/2020

24/03/2020

Quyết định số 88/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm xã Lơ Ku

17/03/2020

17/03/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|