CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn số 24/CV-UBND

Tiếp tục triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa

09/03/2020

09/03/2020

Công văn 23/CV-UBND

Về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án thuộc chương trình Nông thôn miền núi trên địa bàn xã

06/03/2020

06/03/2020

Công văn số 21/CV-UBND

Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Lúa nước và cây Sắn

03/03/2020

03/03/2020

Quyết định số 50/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm

02/03/2020

02/03/2020

Kế hoạch 20/KH-UBND

Củng cố kiện toàn tổ hòa giải trên địa bàn xã năm 2020

20/02/2020

20/02/2020

Kế hoạch số 18/KH-UBND

Hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020

19/02/2020

19/02/2020

Kế hoạch 19/KH-UBND

Làng Đăk kjông đạt " làng Nông thôn mới" trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

19/02/2020

19/02/2020

Thông báo số 02/TB-UBND

Tình hình bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng trừ

18/02/2020

18/02/2020

Công văn số 17/CV-UBND

V/v Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã

17/02/2020

17/02/2020

quyết định số 25/QĐ-UBND

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ xã Lơ Ku năm 2020

12/02/2020

12/02/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|